การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik 10A Fuse Holder for 5 x 20mm Fuse, 250V ac

  55 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each

  THB64.44

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB68.95

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB64.44
  RS Stock No.:
  283-6464
  Distrelec หมายเลขบทความ:
  133-16-056
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PTF/35
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik