การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer End Mill, 16mm Cutter, Solid Carbide, 16 mm Shank, 32mm Cut

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB4,010.98

  คุณจ่าย

  THB3,810.43

  (exc. VAT)

  THB4,077.16

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,810.43
  RS Stock No.:
  666-6726
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  S90416.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer