การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  POP Copper Coated, Plain Steel Earth Tab Rivet, 5.3mm

  10 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 50

  THB1,602.12

  (exc. VAT)

  THB1,714.27

  (inc. VAT)

  Bag(s)
  Per Bag
  Per unit*
  1 +THB1,602.12THB32.042

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  351-3509
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  PMC 46/01
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  POP