การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DiodesZetex AL5890-10P1-13 PowerDI 123 Display Driver, 2 Pin, (Maximum) 45 V

  26700 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price Each (Supplied on a Reel) จำนวนต่ำกว่า 150 ชิ้นบนแถบต่อเนื่อง

  THB10.173

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB10.885

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  2500 - 4950THB10.173
  5000 +THB10.017
  ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ / Packaging Options :
  RS Stock No.:
  182-8313P
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  AL5890-10P1-13
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DiodesZetex