การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Blue Dispensing Tip, 22 Gauge

  Metcal
  RS Stock No.:
  669-3872
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RS-922125-DHUV
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  ดู Dispensing Tips ทั้งหมด
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  136 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,172.06

  (exc. VAT)

  THB1,254.10

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,172.06THB23.441
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  669-3872
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  RS-922125-DHUV
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Metcal Dispenser Needle


  The Metcal dispensing needle has standard tips moulded in high-density polyethylene with UV light block additive. It is blue and has a gauge size of 22. This needle is for use with TT series. Each pack contains 50 units.

  Features and Benefits


  Tapered tip prevents blockage and increase the flow of high viscosity filled materials
  Tip length is 1-1/4in


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Model Number922125-DHUV
  SeriesTT
  Gauge22
  Length31.75mm
  ColourBlue
  Outer Diameter0.41 mm
  4 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  136 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,172.06

  (exc. VAT)

  THB1,254.10

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,172.06THB23.441
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative