การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Green Straight Dispensing Tip, 18 Gauge

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7786
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  918050-TE
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  ดู Dispensing Tips ทั้งหมด
  5 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  199 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB902.04

  (exc. VAT)

  THB965.18

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 - 4THB902.04THB18.041
  5 +THB742.38THB14.848
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  505-7786
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  918050-TE
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  DX250 Series Dispenser & Accessories


  The DX250 Series dispenses low, medium and high viscosity fluids accurately and consistently. The DX200 is immediately usable anywhere in the world with its accompanying tools, accessories and unique universal power supply.


  Syringe/ Dispenser/ Bottles

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  SeriesTE
  Model NumberTE718050PK
  TypeStraight
  Gauge18
  Length12.7mm
  For Use With10 cc Syringe
  Inner Diameter0.83 mm
  ColourGreen
  Outer Diameter1.27 mm
  5 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  199 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB902.04

  (exc. VAT)

  THB965.18

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 - 4THB902.04THB18.041
  5 +THB742.38THB14.848
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative