การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Metcal Yellow Dispensing Tip, 15 Gauge

  Metcal
  RS Stock No.:
  505-7405
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TE715050PK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal
  ดู Dispensing Tips ทั้งหมด
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  129 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,176.04

  (exc. VAT)

  THB1,258.36

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,176.04THB23.521
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  505-7405
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  TE715050PK
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Metcal

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Metcal Dispenser Needle


  The Metcal precision dispenser needle has a dispensing tip and it consists of a stainless steel cannula with a double helix polypropylene hub, for secure syringe barrel attachment. It is orange in colour and has a gauge size of 23. The maximum operating pressure for this needle is 100psi (6.9bar). This needle is for use with TE series. This dispensing tip is silicone and chloride-free.

  Features and Benefits


  Burr-free
  Electro-polished cannula for unobstructed and consistent material flow
  0.5in tube lengths
  For all fluids, adhesives and solvents


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  SeriesTE
  Model NumberTE715050PK
  Gauge15
  Length12.7mm
  ColourYellow
  Inner Diameter1.37 mm
  Outer Diameter1.65 mm
  3 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  129 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Box(es)

  ราคา / Price 1 Box of 50

  THB1,176.04

  (exc. VAT)

  THB1,258.36

  (inc. VAT)

  Box(es)Per BoxPer unit*
  1 +THB1,176.04THB23.521
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative