การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Ball Nosed Cylinder Deburring Tool, 16mm Capacity, Carbide Blade

  5 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB2,309.14

  (exc. VAT)

  THB2,470.78

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,309.14
  RS Stock No.:
  272-9509
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P80516.0X6.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer