การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Ball Nosed Cylinder Deburring Tool, 6.3mm Capacity, Carbide Blade

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB714.21

  (exc. VAT)

  THB764.20

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB714.21
  RS Stock No.:
  272-9510
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P8056.3X3.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer