การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Ball Deburring Tool, 3mm Capacity, Carbide Blade

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB522.79

  (exc. VAT)

  THB559.39

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB522.79
  RS Stock No.:
  272-9440
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P6073.0X3.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer