การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Dormer Cone Burr, 9.6mm Capacity, Carbide Blade

  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,333.57

  (exc. VAT)

  THB1,426.92

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,333.57
  RS Stock No.:
  195-6084
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  P8239.6X6.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Dormer