การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Digilent Digital Discovery USB Logic Analyser

  RS Stock No.:
  136-8070
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  410-338
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Digilent
  Digilent
  ดูหมวดหมู่นี้
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  63 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,945.38

  (exc. VAT)

  THB11,711.56

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB10,945.38
  RS Stock No.:
  136-8070
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  410-338
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Digilent

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Digital Discovery Logic Analyser


  Digilent’s Digital Discovery™ unit is both a logic analyser and a pattern generating instrument specially designed to help optimize channels as well as both speed and portability. Allowing you to debug and visualize as well as simulate digital signals for most embedded projects. The Digital Discovery is driven by the free WaveForms software.

  The programmable power supply supplies the Logic Analyser input buffers as well as the Pattern Generator input/output buffers to keep logic-level consistency with the circuit under test. The small and portable unit has been designed for use in a wide range of applications and environments to withstand a variety of conditions.


  What’s on board?
  • Digital Logic Analyser: 8 channels @ 800Msps, 16 channels @ 400Msps or 32 channels @ 200Msps
  • 16-channel 100Msps Pattern Generator
  • 16-channel Virtual Digital I/O including buttons, switches and LEDs
  • Digital Bus Analyser: SPI, I²C, UART and Parallel
  • Programmable Power Supply: +1.2 to +3.3Vdc @ 100mA
  • 2 x I/O digital trigger signals for linking multiple instruments
  • USB communication with host PC via micro-AB connector


  Note

  For sampling rates over 200Msps, a High Speed Adapter (Digilent Part No. 410-349) must be used.

  Supplied with

  • Digital Discovery Logic Analyser
  • 2 x 6-flywire assembly,
  • 2 x 16-flywire assembly,
  • USB-A to micro-B cable


  Logic Analysers - PC-Based


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Product TypeProgrammer
  Kit NameDigital Discovery USB Logic Analyser
  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  63 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,945.38

  (exc. VAT)

  THB11,711.56

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB10,945.38