การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Hand Ratcheting Crimp Tool Frame

  14 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB7,101.08

  คุณจ่าย

  THB5,919.63

  (exc. VAT)

  THB6,334.00

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB5,919.63
  RS Stock No.:
  847-6708
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  600003
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik