การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Hand Crimp Tool for SMB Connectors, 0,7 → 3,25mm² Wire

  6 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB9,534.81

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB10,202.25

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB9,534.81
  RS Stock No.:
  456-778
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO