การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Daniels Manufacturing, M22520/3-1 Gauges

  17 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB10,544.82

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB11,282.96

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB10,544.82
  5 +THB9,490.30
  RS Stock No.:
  451-5225
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  G125
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Daniels Manufacturing