การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Amphenol Industrial, 97 Cable Clamp

  Amphenol Industrial
  RS Stock No.:
  475-959
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  97-3057-1010-1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Amphenol Industrial

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า

  ดูหมวดหมู่นี้
  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  139 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB322.49

  (exc. VAT)

  THB345.06

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB322.49
  10 - 49THB312.81
  50 +THB257.44
  RS Stock No.:
  475-959
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  97-3057-1010-1
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Amphenol Industrial

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Amphenol MS Series Cable Clamps, Straight


  From Amphenol, these olive drab backshell cable clamps are suitable for use with Amphenol MS series of circular connectors. The clamps are designed for use with jacketed cable, or wires protected by tubing.

  Available in this Range


  • Stock No. 475-937 is a straight cable clamp, size 10
  • Stock No. 475-943 is a straight cable clamp, size 14
  • Stock No. 298-2617 is a straight cable clamp, size 16
  • Stock No. 475-959 is a straight cable clamp, size 18
  • Stock No. 475-965 is a straight cable clamp, size 20
  • Stock No. 475-971 is a straight cable clamp, size 28
  • Stock No. 475-987 is a straight cable clamp, size 28

  For products that are Customized and under Non-cancellable & Non-returnable, Sales & Conditions apply.


  97 (Olive Drab)


  Commercial grade threaded circular multi-pole connectors designed to conform to the general requirements of MIL-C-5015 and satisfy the commercial and industrial demand for quality, reliability and low cost. The connectors are screw locking and fully interchangeable with other screw locking MIL-C-5015 types. All pins and sockets solder bucket type.

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติ
  Value
  Housing MaterialDie Cast Zinc
  Length23.37mm
  Series97
  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  139 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB322.49

  (exc. VAT)

  THB345.06

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 9THB322.49
  10 - 49THB312.81
  50 +THB257.44