การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Vishay, Surface Mount Ceramic Capacitor Kit 15 pieces

  RS Stock No.:
  878-2353
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  VJ1111QUARF3KIT
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Vishay
  Vishay
  ดู Capacitor Kits ทั้งหมด
  4 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,532.66

  (exc. VAT)

  THB8,059.95

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 1THB7,532.66
  2 - 4THB7,382.00
  5 - 9THB7,234.35
  10 +THB7,089.67
  RS Stock No.:
  878-2353
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  VJ1111QUARF3KIT
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Vishay

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance


  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  QUAD HiFREQ VJ1111 MLCC Series


  VJ1111QUARF1KIT:15 Values 1 to 8.2pF
  VJ1111QUARF2KIT: 15 Values 10 to 82pF
  VJ1111QUARF3KIT: 15 Values 100 to 1000pF
  Binder with 1 yellow insert page
  Please see data sheet for kit contents  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Number of Pieces15
  Mounting TypeSurface Mount
  Dielectric MaterialCeramic
  Voltage RangeMaximum of 630V
  Maximum Voltage630V
  Capacitance Range100 pF → 1000pF
  4 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB7,532.66

  (exc. VAT)

  THB8,059.95

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 1THB7,532.66
  2 - 4THB7,382.00
  5 - 9THB7,234.35
  10 +THB7,089.67