การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Insulated Crimp Bootlace Ferrule, 18mm Pin Length, 3.2mm Pin Diameter, 4mm² Wire Size, Orange

  700 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  10900 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB2.957

  (exc. VAT)

  THB3.164

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  100 - 400THB2.957THB295.70
  500 - 2400THB2.883THB288.30
  2500 - 4900THB2.811THB281.10
  5000 +THB2.74THB274.00

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  250-3466
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO