การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Insulated Crimp Bootlace Ferrule, 12mm Pin Length, 3.2mm Pin Diameter, 4mm² Wire Size, Orange

  1600 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  2600 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  32900 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB14.336

  (exc. VAT)

  THB15.34

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  100 - 400THB14.336THB1,433.60
  500 - 2400THB14.049THB1,404.90
  2500 - 4900THB13.768THB1,376.80
  5000 - 24900THB13.492THB1,349.20
  25000 +THB11.104THB1,110.40

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  458-730
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO