การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WLR8950/WWS550i Scanner Stand

  RS Stock No.:
  904-8054
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  633808181024
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WASP
  WASP
  ดูหมวดหมู่นี้
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,511.67

  คุณจ่าย

  THB2,233.09

  (exc. VAT)

  THB2,389.41

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,233.09
  RS Stock No.:
  904-8054
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  633808181024
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WASP
  COO (Country of Origin):
  CN

  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Wasp WLR8900 / WWS500 Barcode Scanner Stand


  The Wasp Autosense hands-free stand is black and can be used to hold a Wasp WDI4500, WLR8950, or WWS550i barcode scanner in a fixed position to scan and decode barcodes. Fixed-position barcode scanners can be used to scan items in succession at a retail checkout counter or on a conveyor belt. The flex neck can be adjusted in position to scan at a desired angle. The base allows the stand to sit on a counter or desk without tipping


  Wasp Accessories

  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Accessory TypeStand
  For Use WithWLR8950 Barcode Scanner
  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB2,511.67

  คุณจ่าย

  THB2,233.09

  (exc. VAT)

  THB2,389.41

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB2,233.09