การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WASP Resin Ribbon

  11 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,606.83

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB1,719.31

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB1,606.83
  RS Stock No.:
  904-8051
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  633808431242
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WASP