การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO , Straight , Female , Copper Alloy , Backplane Connector Contact

  126 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB215.77

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB230.87

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB215.77
  25 - 74THB209.29
  75 - 199THB202.84
  200 - 399THB198.52
  400 +THB163.39
  RS Stock No.:
  309-4222
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO