การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Axial Fan, 24 V dc, DC Operation, 383.9m³/h, 40.8W, 1.7A Max, 120 x 120 x 38mm

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  808 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,675.07

  (exc. VAT)

  THB1,792.32

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 4THB1,675.07
  5 - 9THB1,641.57
  10 - 24THB1,608.74
  25 - 49THB1,576.57
  50 +THB1,297.51
  RS Stock No.:
  703-3464
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO