การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik, 726 Dust Cap for use with HDMI Connector

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้

  ราคา / Price 1 Bag of 1000

  THB14,955.40

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB16,002.28

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB14,955.40THB14.955

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  163-4537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  726852001
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik