การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Ansell Grey Nylon ESD Safety Anti-Static Gloves, Size 10, XL, Nitrile Foam Coating

  24 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  463 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price 1 Pair

  คือ THB420.62

  คุณจ่าย

  THB314.63

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB336.65

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Pair(s)
  Pair(s)
  Per Pair
  1 - 24THB314.63
  25 - 49THB308.15
  50 +THB297.78
  RS Stock No.:
  806-4718
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  11100100
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Ansell