การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Half Finger Cotton Gloves M

  RS Stock No.:
  174-8880
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO
  800 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each (In a Bag of 100)

  THB10.607

  (exc. VAT)

  THB11.349

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Bag*
  100 +THB10.607THB1,060.70
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  174-8880
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CN

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  CN

  800 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each (In a Bag of 100)

  THB10.607

  (exc. VAT)

  THB11.349

  (inc. VAT)

  UnitsPer unitPer Bag*
  100 +THB10.607THB1,060.70
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative