การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Ansell HyFlex 11-601 Black Nylon General Purpose Work Gloves, Size 7, Polyurethane Coating

  74 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Pair(s)

  ราคา / Price 1 Pair

  คือ THB149.05

  คุณจ่าย

  THB126.23

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB135.07

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Pair(s)
  Per Pair
  1 - 6THB126.23
  7 - 14THB124.64
  15 - 39THB122.66
  40 +THB119.67
  RS Stock No.:
  152-974
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  11601070
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Ansell