การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Nobo White Board Eraser

  RS Stock No.:
  240-9357
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1904100
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo
  Nobo
  ดูหมวดหมู่นี้
  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB576.78

  (exc. VAT)

  THB617.15

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB576.78
  RS Stock No.:
  240-9357
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1904100
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Nobo

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  Legislation and Compliance

  ไม่สอดคล้อง

  COO (Country of Origin):
  CN

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  The Esselte Premium magnetic eraser specially designed for blackboards dry erase glass. Eraser removes ink marks and residual dirt from the surface of glass boards dry erase. Ultra powerful magnet eraser for hanging directly on whiteboards in dry erase glass. Double-sided and reversible felt pad to have 2 erasing surfaces. Washable with soapy water to maintain the effectiveness of the eraser.


  Its colour is silver  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  TypeEraser
  For Use On Permanent InkYes
  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  19 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB576.78

  (exc. VAT)

  THB617.15

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB576.78