การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Martindale VI13800, LED Voltage tester, 600V ac/dc, From Unit Under Test Powered, CAT III 1000V


  9 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  79 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB3,669.84

  คุณจ่าย

  THB3,442.80

  (exc. VAT)

  THB3,683.80

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB3,442.80


  RS Stock No.:
  782-4428
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  VI13800
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Martindale