การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Karcher Vacuum Bag, For Use With NT 48/1


  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  5 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,583.35

  (exc. VAT)

  THB4,904.18

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB4,583.35


  RS Stock No.:
  251-9294
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  6.904-211.0
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Karcher