การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  STAHLWILLE Chrome Vandium Steel Tool Holder for use with Torque Wrenches

  ราคา / Price Each

  THB21,245.56

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB22,732.75

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  3 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB21,245.56
  RS Stock No.:
  270-2030
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  18220003
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  STAHLWILLE