การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wiss 247 mm Right, Straight Tin Snip for Low Carbon Steel

  Wiss
  RS Stock No.:
  768-7409
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  M2R
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiss
  ดู Tin Snips ทั้งหมด
  35 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,409.22

  (exc. VAT)

  THB1,507.87

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,409.22
  RS Stock No.:
  768-7409
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  M2R
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiss

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  สถานะRoHS: ไม่สามารถใช้ได้

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details

  Wiss M2R 248mm/ 9-3/4-Inch MetalMaster Compound Action Aviation Snips, Cuts Straight to Right


  Crescent Wiss® has taken the Aviation Snip to the next level with the advanced MetalMaster® Aviation Snips. The precision-cast molybdenum blades have CNC-ground serrations which allow for more uniform serrations that provide a cleaner cut every time. They feature extended pivot bolt life due to the superior free-float design. The spring-action design allows for fast, effortless feed. The all-new latch design provides ergonomic single-handed operation for left or right handed users. New extended non-slip handle grips give users better control while cutting. The new generation of Crescent Wiss MetalMaster® will cut over 8 miles of steel and feature up to 10 times longer cut life than traditional Aviation Snips. They are available in left/straight cut, right/straight cut, and straight cut.

  Features and Benefits


  Cuts right from tight curves to straight with green handles for quick identification
  Blade serrations hold material firmly and spread cutting force uniformly across blade edge, improving cut quality and tool life
  Superior design prevents tears at end of cuts by controlling blade bypass

  minimizes folding and burrs
  Cuts up to 18 gauge low carbon, rolled steel
  Spring-action handle for a faster, effortless feed
  Handles have built-in stops, providing consistent operation and blade opening
  Free float design on the pivot bolt provides longer life
  Single-handed latch operation for left or right-handed use
  Ergonomic, single material non-slip handle grips provide excellent control and easy cleaning with built-in hang hole for convenient storage
  Made in the USA


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Type of CutRight, Straight
  Overall Length9.75 in
  Cutting Capacity18 AWG
  Material CutLow Carbon Steel
  35 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,409.22

  (exc. VAT)

  THB1,507.87

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,409.22