การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  POP Galvanised, M3 Steel Threaded Insert, 5.3mm diameter 4.8mm Depth 9mm

  รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า


  7 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  61 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Bag(s)

  ราคา / Price 1 Bag of 100

  คือ THB956.42

  คุณจ่าย

  THB779.01

  (exc. VAT)

  THB833.54

  (inc. VAT)

  Bag(s)Per BagPer unit*
  1 +THB779.01THB7.79
  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
  RS Stock No.:
  623-5498
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  POP