การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Watts Brass Thermostatic Mixing Valve, 19.05mm

  15 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  คือ THB3,322.36

  คุณจ่าย

  THB3,156.24

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB3,377.18

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 4THB3,156.24
  5 +THB2,597.58
  RS Stock No.:
  178-0064
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  2297601
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Watts