การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Type J Thermocouple 175mm Length, 6mm Diameter → +350°C

  51 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  122 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB649.47

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB694.93

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 5THB649.47
  6 - 29THB636.48
  30 +THB523.83
  RS Stock No.:
  621-2215
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO