การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Type K Thermocouple 1m Length, 1.2mm Diameter → +450°C

  14 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1760 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB331.64

  (exc. VAT)

  THB354.85

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  1 +THB331.64
  RS Stock No.:
  409-4920
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO