การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO RS730 Thermal Imaging Camera, 0 → +350 °C, 160 x 120pixel Detector Resolution


  36 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB77,378.12

  (exc. VAT)

  THB82,794.59

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB77,378.12


  RS Stock No.:
  136-5668
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO