การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  WIKA DIN Rail PID Temperature Controller, 100 x 22mm Relay, 24 V ac/dc, 100 → 240 V ac Supply Voltage

  5 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB17,038.22

  (exc. VAT)

  THB18,230.90

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB17,038.22
  RS Stock No.:
  162-3006
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  12110698
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  WIKA