การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bosch Rexroth Plastic Storage Bin, 50mm x 82mm, Black

  26 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB500.79

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB535.85

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB500.79
  RS Stock No.:
  449-5654
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  3842346294
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bosch Rexroth