การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  DuckieTown Invention Kit Duckiebot Founder Edition

  RS Stock No.:
  214-2942
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Duckiebot MOOC Founder's Edition Kit
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DuckieTown
  DuckieTown
  ดู STEM Invention Kits ทั้งหมด
  9 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  36 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Kit(s)

  ราคา / Price 1 Kit

  THB11,760.15

  (exc. VAT)

  THB12,583.36

  (inc. VAT)

  Kit(s)Per Kit
  1 - 1THB11,760.15
  2 - 9THB11,642.55
  10 +THB11,409.70
  RS Stock No.:
  214-2942
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  Duckiebot MOOC Founder's Edition Kit
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  DuckieTown
  COO (Country of Origin):
  GB

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  GB

  รายละเอียดสินค้า / Product Details
  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  SeriesDuckiebot Founder Edition
  9 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าสิงคโปร์ ภายใน (Within) 5 วันทำการ (working days)
  36 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Add to Basket
  Kit(s)

  ราคา / Price 1 Kit

  THB11,760.15

  (exc. VAT)

  THB12,583.36

  (inc. VAT)

  Kit(s)Per Kit
  1 - 1THB11,760.15
  2 - 9THB11,642.55
  10 +THB11,409.70