การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Non-Fused Terminal Block, 12-Way, 6A, 14 AWG Wire, Screw Down Termination

  70 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  120 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 5)

  THB193.782

  (exc. VAT)

  THB207.347

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  5 +THB193.782THB968.91

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  703-3814
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO