การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wurth Elektronik Male Spade Connector, PCB Tab

  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  เลือกหรือพิมพ์จำนวน

  ราคา / Price 1 Bag of 1000

  THB13,098.90

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB14,015.82

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Bag(s)
  Per Bag
  ต่อหน่วย*
  1 +THB13,098.90THB13.099

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  184-1817
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  7474966
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wurth Elektronik