การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Red Insulated Female Spade Connector, Receptacle, 6.3 x 0.8mm Tab Size, 0.5mm² to 1.5mm²

  2000 สามารถจัดส่งได้จากคลังสินค้าในประเทศไทยภายใน (ภายใน) 3 วันทําการ
  600 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each: (In a Pack of 100)

  THB12.531

  (exc. VAT)

  THB13.408

  (inc. VAT)

  Units
  Per unit
  Per Pack*
  100 - 400THB12.531THB1,253.10
  500 - 2400THB12.28THB1,228.00
  2500 +THB10.106THB1,010.60

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  534-351
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO