การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Hot Air Tip Soldering Iron Tip for use with Gascat 60

  32 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB500.66

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB535.71

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 24THB500.66
  25 - 49THB486.80
  50 +THB470.42
  RS Stock No.:
  512-676
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  10288930
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex