การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Antex Soldering Accessory Solder Pot Heating Element, for use with Antex Soldip Max Solder Pot

  2 มีของพร้อมจัดส่งภายใน (In stock for delivery within) 4-6 วันทำการ (working days)

  ราคา / Price Each

  THB2,707.78

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB2,897.32

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB2,707.78
  RS Stock No.:
  518-983
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Antex