การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Wire, 0.71mm Lead Free Solder, 217°C Melting Point

  17 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1141 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคารวม (1 Units)

  THB3,349.48

  (exc. VAT)

  THB3,583.94

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 - 19THB3,349.48
  20 - 99THB3,282.49
  100 +THB2,701.49
  RS Stock No.:
  756-8884
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO