การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  RS PRO Wire, 0.71mm Lead Free Solder, 217°C Melting Point

  15 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  1178 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB3,349.48

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB3,583.94

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 - 19THB3,349.48
  20 - 99THB3,282.49
  100 +THB2,701.49
  RS Stock No.:
  756-8884
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  RS PRO