การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Wiha 1/2 in Square Gripper Socket, 87 mm Overall

  1 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB4,277.76

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB4,577.20

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  ต่อหน่วย
  1 +THB4,277.76
  RS Stock No.:
  351-7618
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  08138
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Wiha