การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Patlite LR4 Series Amber Light Module, 24 V dc, LED Bulb

  2 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  11 มีของพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าทั่วโลก (Global stock) ภายใน (Within) 4-6 วันทำการ (working days)
  Units

  ราคา / Price Each

  THB1,393.41

  (exc. VAT)

  THB1,490.95

  (inc. VAT)

  UnitsPer unit
  1 +THB1,393.41
  RS Stock No.:
  200-8537
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  LR4-E-Y
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Patlite