การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  Bourns Plate Shunt, 849 A Max, 42mV Output, 0.05 Accuracy

  ราคา / Price Each (In a Box of 168)

  THB642.985

  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  THB687.994

  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  Units
  สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
  Units
  ต่อหน่วย
  Per Box*
  168 +THB642.985THB108,021.48

  *ตัวบ่งบอกราคา / price indicative

  RS Stock No.:
  262-9133
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  CSM2F-8518-L050J20
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  Bourns