การค้าหาล่าสุด / Recently searched

  ADAFRUIT INDUSTRIES

  RS Stock No.:
  905-4618
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1438
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ADAFRUIT INDUSTRIES
  ADAFRUIT INDUSTRIES
  ดู Shields For Arduino ทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว
  RS Stock No.:
  905-4618
  หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
  1438
  ผู้ผลิต / Manufacturer:
  ADAFRUIT INDUSTRIES
  COO (Country of Origin):
  US

  ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets


  Legislation and Compliance

  COO (Country of Origin):
  US

  รายละเอียดสินค้า / Product Details


  Arduino Shields & Add-On Boards


  Our range of shields and add-on boards can add the extra functionality you need by attaching on top of or plugging into an Arduino board. Functionality ranges from adding motion sensing, power management, motors and displays to connecting your devices via Ethernet, GSM, WiFi and USB. There are also options for more flexible prototyping.


  คุณสมบัติ / Specifications

  คุณสมบัติValue
  Revision2
  ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้ว